روغن بچه فیروزروغن بچه فیروز

برای پاک کردن آرایش
اگر شما نمی خواهید مقدار زیادی پول برای پاک کننده های آرایشی گرانقیمت بدهید، فقط با قرار دادن یک قطره از روغن بچه در پنبه آرایش را پاک کنید.
همچنین می توانید قبل از رنگ کردن موهای خود صورت خود را با این روغن بچه چرب کرده که رنگ روی پوست صورت شما ننشیند.

پوسته پوسته شدن پوست سر:
غدد عرق موجود در پوست سر نوزاد فوق العاده فعال بوده و می تواند باعث پولک پولک شدن و پوسته دادن سر بچه گردد.
اگزما:
جوشهای قرمزی که همراه سوزش و خارش بوده و در ۱۵% بچه ها دیده می شود.
جوشهای گرمی:
جوشهای صورتی کوچکی هستند که در اثر گرمای زیاد و رطوبت و ترشح عرق در سرتاسر بدن نوزاد به وجود می آیند.
میلیا:
جوشهای سفید کوچکی که در ماه های اول بعد از تولد رفع می شوند.

جهت سفارش کالا با شماره 9007 11 95 021 تماس بگیرید.