نقاب تافت

نقاب تافت یا محافظ صورت مناسب برای استفاده شنیون کارها در مواقعی که اسپری مو را برای مشتری استفاده می نمایند.

جهت سفارش کالا با شماره 9007 11 95 021 تماس بگیرید.