نقاب تافت

نقاب تافت یا محافظ صورت مناسب برای استفاده شنیون کارها در مواقعی که اسپری مو را برای مشتری استفاده می نمایند.

جهت سفارش کالا با شماره 0912 029 0912 تماس بگیرید.